O BARIŞTI

O Barıştı,
O Şarkıcıydı
O Müzisyendi,
O Sanatçıydı,
O Doğu’ydu,
O Batı’ydı,
O Dünyaydı,
O Sevgiydi,
O Babaydı,
O Çocuktu,
O Gençti,
O Yaşlıydı,
O Adamdı,
O Bizdi,
O Şarkıydı,
O Sanattı,
O Yunus’ tu,
O Mevlana’ydı,
O Atatürk’tü
O Anadoluydu,
O Japondu,
O Mançoydu,
O Barış Manço’ydu.
RG – 1.2.1999

Linux Tabanlı İşletim Sistemlerinde SSH Üzerinden Dizin Boyutlarını Öğrenme

Merhaba değerli dizinlerin ve dosya boyutlarını öğrenmeye çalışan dostum,

Bugün linux’da ssh işlemleri yaparken işimize yarayacak bir komutu paylaşacağım. Bu komutu ben genelde dosya boyutu büyük olan klasörleri bulmakta kullanıyorum.

du -sh -- *

Yukarıdaki komutu Centos 7 işletim sisteminde kök dizinde uyguladığımızda aşağıdaki resimde görülen çıktıya benzer bir çıktı alıyoruz. Bulunduğumuz klasöre ve klasörlerin boyutlarına göre çıktı tabiki değişiklik gösterebilir.

Konu ile ilgili olarak ilerleyen dönemde aklıma geldikçe, ihtiyacım olan konuları sizlerle de paylaşacağım.

Güncelleme :

Gizli dosyalara da du çekme ihtiyacım doğdu ve arayışa girdim. Aşağıdaki komut ile gizli dosyaların da du komutu ile boyutlarını öğrenebilirsiniz.

du -hs .[^.]*

Kaynak : Stack Exchange
Kaynak2: Super User

RTMP Modülü ile Nginx Kurulumu (Centos 7)

Bu nasıl yapılır makalesi nginx’in sıfırdan rtmp modülü ile nasıl derleneceğini anlatmaktadır. Nginx bildiğiniz üzere web server ancak farklı kullanım alanlarıda mevcut. Bunlardan biri de localden uzağa yayın basmak için yada uzaktaki kayıtlı dosyalarımızı izleyicilerimize ulaştırmak için kullanacağız. Kısaca özetleyecek olursak bu makale sonunda ses ve video yayınlama işlemini nginx üzerinden nasıl gerçekleştireceğiz onu anlatacağım.

Nginx RTMP Modülü ile neler yapabilirsiniz onları inceleyelim:
– RTMP/HLS/MPEG-DASH Canlı yayınları
– RTMP video on demand (VOD) (İstediğiniz zaman istediğiniz videoyu izleyebileceğiniz bir sistem. Bu özellik sayesinde sunucudaki yerel bir dosyayı yada http yayınını dilediğiniz zaman dilediğiniz yerinden izleyebilirsiniz.
– Çoklu FLV yayınlarını kaydetme.
– H264/AAC desteği.
– FFmpeg ile anlık transcoding.
– HTTP geri bildirimleri ( Yayınla / Oynat / Kayıt et / Güncelle gibi)
– Wirecast, FMS, Wowza, JWPlayer, FlowPlayer, StrobeMediaPlayback, ffmpeg, avconv, rtmpdump, flvstreamer gibi uygulamalarla çalışabilme, daha detaylı bilgi için nginx rtmp module sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Öncelikli olarak ihtiyacınız olan root erişimi olan Centos 7 kurulu bir sunucu yada VM. Temiz bir kurulum ile işlemleri gerçekleştirmek her zaman daha sağlıklı olacaktır. Kurulu bir nginx’iniz var ise bu dökümanda bulunan yönergeleri direkt olarak uygulamayınız.

Kurulum aşamalarına geçelim, ilk aşamada aşağıdaki komut ile sistemimizi güncelleyelim.
yum update -y

Güncelledikten sonra sunucumuzu reboot edelim ve bazı gerekli paketleri yükleyelim. Aşağıdaki komut ile geliştirici araçları yüklenecektir.

yum -y groupinstall 'Development Tools'

Geliştirici araçlarını yükledikten sonra epel deposunu (repo) yükleyelim.

yum -y install epel-release

Epel reposuda yüklendikten sonra bazı ek paketlere ihtiyacımız olacak bunları yüklemek için aşağıdaki komutu uygulamanız yeterli olacaktır.

yum install -y wget git unzip perl perl-devel perl-ExtUtils-Embed libxslt libxslt-devel libxml2 libxml2-devel gd gd-devel pcre-devel GeoIP GeoIP-devel

Evet, yukarıdaki işlemleri yaptıktan sonra nginx kurulumu için ön hazırlıklarımızı tamamlamış oluyoruz.

Nginx, rtmp ve bazı modüllerin indirilmesi

İşlemleri /usr/local/src klasöründe gerçekleştirelim. Farklı bir dizinde olabilir, tercih sizindir.

cd /usr/local/src

Nginx’in son sürümünü indirelim. Bu makale yazılırken güncel sürüm 1.17.1’di, siz bu makaleyi okurken yeni sürüm gelmiş olabilir. Dilerseniz yeni sürümü de nginx’in web sitesini ziyaret ederek indirebilirsiniz.

wget https://nginx.org/download/nginx-1.17.1.tar.gz

Ardından Nginx’imizi klasöre çıkartalım.

tar -zxvf nginx*

Kurulum esnasında ihtiyaç duyacağımız uygulamalardan biriside pcre indirmek için aşağıdaki komutu uygulayınız.

wget https://ftp.pcre.org/pub/pcre/pcre-8.43.tar.gz

pcre’yi de aşağıdaki komut ile klasöre çıkartalım

tar -zxvf pcre*

Bir diğer ihtiyaç duyacağımız paket ise zlib paketi, bu paketi indirmek için ise aşağıdaki komutu uygulayalım.

wget https://www.zlib.net/zlib-1.2.11.tar.gz

zlib paketini açmak için ise aşağıdaki komutu uygulayacağız.

tar -zxvf zlib*

İhtiyaç duyacağımız ek bir paket ise openssl. openssl’i indirmek için aşağıdaki komutu uygulayacağız.

wget https://www.openssl.org/source/openssl-1.0.2s.tar.gz

openssl paketini açmak için ise aşağıdaki komutu uygulayalım.

tar -zxvf openssl*

Son olarak rtmp modülümüzü indireceğiz. Rtmp modülünü indirmek için aşağıdaki komutu uygulamamız yeterli olacaktır.

git clone https://github.com/sergey-dryabzhinsky/nginx-rtmp-module.git

Yukarıdaki işlemleri tamamladığımızda tüm gerekli paketlerimizi indirip açmış oluyoruz. Nginx indirilirken belirttiğim versiyon farkı diğer tüm paketlerde de söz konusu olabilir. Bunun için en sağlıklı kontrol tek tek sitelerin ziyaret edilip ilgili paketlerin son sürümlerinin kontrol edilip ona göre indirme yapılması daha uygun olacaktır.

Nginx’i indirdiğimiz paketlerle birlikte derleyip yükleyelim

Aşağıdaki komut ile nginx klasörümüzün içerisine girelim.

cd nginx*

Nginx’i aşağıdaki kod dizimi ile konfig etmeye başlayalım.

./configure --prefix=/etc/nginx \
--sbin-path=/usr/sbin/nginx \
--modules-path=/usr/lib64/nginx/modules \
--conf-path=/etc/nginx/nginx.conf \
--error-log-path=/var/log/nginx/error.log \
--pid-path=/var/run/nginx.pid \
--lock-path=/var/run/nginx.lock \
--user=nginx \
--group=nginx \
--build=CentOS \
--builddir=nginx-1.14.0 \
--with-select_module \
--with-poll_module \
--with-threads \
--with-file-aio \
--with-http_ssl_module \
--with-http_v2_module \
--with-http_realip_module \
--with-http_addition_module \
--with-http_xslt_module=dynamic \
--with-http_image_filter_module=dynamic \
--with-http_geoip_module=dynamic \
--with-http_sub_module \
--with-http_dav_module \
--with-http_flv_module \
--with-http_mp4_module \
--with-http_gunzip_module \
--with-http_gzip_static_module \
--with-http_auth_request_module \
--with-http_random_index_module \
--with-http_secure_link_module \
--with-http_degradation_module \
--with-http_slice_module \
--with-http_stub_status_module \
--http-log-path=/var/log/nginx/access.log \
--http-client-body-temp-path=/var/cache/nginx/client_temp \
--http-proxy-temp-path=/var/cache/nginx/proxy_temp \
--http-fastcgi-temp-path=/var/cache/nginx/fastcgi_temp \
--http-uwsgi-temp-path=/var/cache/nginx/uwsgi_temp \
--http-scgi-temp-path=/var/cache/nginx/scgi_temp \
--with-mail=dynamic \
--with-mail_ssl_module \
--with-stream=dynamic \
--with-stream_ssl_module \
--with-stream_realip_module \
--with-stream_geoip_module=dynamic \
--with-stream_ssl_preread_module \
--with-compat \
--with-pcre=../pcre-8.43 \
--with-pcre-jit \
--with-zlib=../zlib-1.2.11 \
--with-openssl=../openssl-1.0.2s \
--with-openssl-opt=no-nextprotoneg \
--add-module=../nginx-rtmp-module \
--with-debug

Bu işlem tamamlandıktan sonra aşağıdaki komut ile kurulum işlemini tamamlayalım.

make && make install

Yukarıdaki işlemler esnasında her hangi bir hata alırsanız, yorum olarak yazdığınız takdir de çözüm için elimden geleni yapacağımdan şüpheniz olmasın.

Nginx kurulumunun tamalanmasının ardından konfigurasyon dosyalarımızın bulunduğu klasöre module klasörünün sembolik linkini oluşturalım.

ln -s /usr/lib64/nginx/modules /etc/nginx/modules

Nginx için bir kullanıcı ve grup oluşturalım.

useradd -r -d /var/cache/nginx/ -s /sbin/nologin -U nginx

Yeni bir klasör oluşturalım.

mkdir -p /var/cache/nginx/

Oluşturduğumuz klasörün izinlerini oluşturduğumuz nginx kullanıcısına verelim.

chown -R nginx:nginx /var/cache/nginx/

Son olarak kurduğumuz nginx’i test edelim.

nginx -t

Aşağıdaki gibi bir çıktı alacağız.

nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful

Yukarıdaki mesajıda aldığımıza göre nginx kurulumumuz tamamlanmış demektir.

Nginx’i Servis Olarak Çalıştırma

Nginx kurulumumuzun servis olarak çalışmasını ayarlayalım. Öncelikli olarak servis dosyamızın yer alacağı dizine geçelim.

cd /lib/systemd/system/

Ardından nginx.service adında bir dosya oluşturalım.

nano nginx.service

nano ile oluşturduğumuz nginx.service dosyamızın içerisine aşağıdaki tanımlamaları yapalım.

[Unit]
Description=nginx - high performance web server
Documentation=https://nginx.org/en/docs/
After=network-online.target remote-fs.target nss-lookup.target
Wants=network-online.target
[Service]
Type=forking
PIDFile=/var/run/nginx.pid
ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -c /etc/nginx/nginx.conf
ExecStart=/usr/sbin/nginx -c /etc/nginx/nginx.conf
ExecReload=/bin/kill -s HUP $MAINPID
ExecStop=/bin/kill -s TERM $MAINPID
[Install]
WantedBy=multi-user.target

CTRL + X tuşu ile kaydedip text editörümüzden çıkış yapalım. System servislerini aşağıdaki komut ile tekrardan yükleyelim.

systemctl daemon-reload

Son olarak nginx servisimizi sunucu her başladığında açılacak şekilde ayarlayalım.

systemctl enable nginx

Nginx’i kurulumdan sonra başlatmak için ise aşağıdaki komutu kullanmamız yeterli olacaktır.

systemctl start nginx

RTMP için konfigurasyon dosyası oluşturma

Artık nginx serverimiz tüm modüllerle birlikte çalışır durumda, sırada nginxi rtmp ile yapılandırmaya geldi. Bu işlemi gerçekleştirmek için nginx kurulumunu gerçekleştirdiğimiz dizine dönelim.

cd /etc/nginx

nginx.conf dosyamızın yedeğini alalım, daha sonraları incelemek için faydalı oluyor.

mv nginx.conf nginx.conf.BACKUP

Tekrardan boş bir nginx.conf dosyası oluşturalım.

nano nginx.conf

Yeni oluşturduğumuz nginx.conf dosyamızın içeriğini aşağıdaki nginx kod dizimi ile dolduralım.

worker_processes auto;
events {
worker_connections 1024;
}

# RTMP configuration
rtmp {
server {
listen 1935; # Listen on standard RTMP port
chunk_size 4000;

# Define the Application
application show {
live on;
# Turn on HLS
hls on;
hls_path /mnt/hls/;
hls_fragment 3;
hls_playlist_length 60;
# disable consuming the stream from nginx as rtmp
deny play all;
}

}
}

http {
sendfile off;
tcp_nopush on;
aio on;
directio 512;
default_type application/octet-stream;

server {
listen 8080;

location / {
# Disable cache
add_header 'Cache-Control' 'no-cache';

# CORS setup
add_header 'Access-Control-Allow-Origin' '*' always;
add_header 'Access-Control-Expose-Headers' 'Content-Length';

# allow CORS preflight requests
if ($request_method = 'OPTIONS') {
add_header 'Access-Control-Allow-Origin' '*';
add_header 'Access-Control-Max-Age' 1728000;
add_header 'Content-Type' 'text/plain charset=UTF-8';
add_header 'Content-Length' 0;
return 204;
}

types {
application/dash+xml mpd;
application/vnd.apple.mpegurl m3u8;
video/mp2t ts;
}

root /mnt/;
}
}
}

CTRL + X ile konfigurasyon dosyamızı kaydettikten sonra RTMP Modülünüde ayarlamış oluyoruz ve yayın basabiliriz. Yayın basmak için yapmamız gereken işlem ise rtmp://ip-adresi/show/stream adresine yayını basmak. Bunun için çeşitli araçlar kullanabilirsiniz ffmpeg gibi.

NOT: Konfigurasyon dosyamız içerisinde yer alan parametlerelere ayrıca değineceğim.

Local’de bulunan dosyalarımızı oynatacağımız bir yayın oluşturma (Video on Demand)

Bunun için yapmamız gereken işlem aşağıdaki komut ile nginx.conf dosyamızı açalım.

nano /etc/nginx/nginx.conf

Ardından rtmp {} etiketleri arasında yer alacak şekilde aşağıdaki kod dizimini yapalım.

application vod {
play /mnt/mp4s;
}

application stream {
live on;
}

Dosyamızı kaydettikten sonra konfigurasyon dosyamızda belirttiğimiz /mnt/mp4s klasörünü oluşturalım ve nginx izinlerini ayarlayalım. Öncelikle klasörü olutşurmakla başlayalım.

mkdir /mnt/mp4s

Klasörümüze daha önce oluşturduğumuz nginx kullanıcı izinlerini verelim.

chown -R nginx:nginx /mnt/mp4s

Ayarlarımızın geçerli olması için nginx web serverimizi yeniden başlatalım.

systemctl restart nginx

Artık /mnt/mp4s içerisine aktardığımız videoları dilediğimiz zaman izleyebiliriz. İzlemek için yapmamız gereken bir network video player (VLC vb.) ile rtmp://Sunucunun-ip-adresi:1935/vod/mp4s-klasorune-aktardiginiz-dosya.mp4 çağırmak yeterli olacaktır.

Takıldığınız yerler olur ise elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar 🙂

Kaynak : link

Nudgemail To-Do List Alternatifi

Merhaba arkadaşlar bloğuma hoşgeldiniz :),

Bugün sizlere nudgemail’i tanıtmaya çalışacağım. Nudgemail klasik To – Do list’e alternatif tamamı ile ücretsiz bir hatırlatıcı aracıdır. Sistem basit olarak hatırlamak istediklerinizi zamanı gelince size eposta göndererek hatırlatmaya yarıyor. İngilizce biliyorsanız sistemin kullanımı oldukça kolay bilmiyorsanız da sorun değil aşağıda hemen hemen tüm komutları sizin için işleyeceğim.

nudgemail logosu

Peki ama nasıl?

Öncelikle sisteme kayıt olmanız gerekiyor. Kayıt olmak için tıklayınız. Açılan sayfada Enter your mail address yazan kısıma eposta adresinizi yazıp send butonuna tıklamanız ilk adımı tamamlamak için yeterli olacaktır. Bu işlemin ardından kısa bir süre sonra onay epostası geliyor. Confirm linkinine tıklayarak kullanmaya başlıyorsunuz.

email adresinizi girin

Kayıt işlemini tamamladıktan sonra artık geriye hatırlatmalarımız kalıyor. Hatırlatmalar ile ilgili sizlere bir kaç örnek vereceğim ardından sizler bu örneklerden yola çıkarak kendi hatırlatmalarınızı oluşturabilirsiniz. Takıldığınız bir yer olursa yorum olarak takıldığınız yeri iletmeniz size yardımcı olmaya yeterli olacaktır.

Nudgemail’in zaman dilimi, zaman diliminizi tam olarak doğru algılayamabiliyor. Bundan dolayı ilk olarak zaman diliminizi size uygun bir şekilde ayarlamanızda fayda var. Zaman dilimini ayarlamak için yapmamız gereken işlem ise settings@nudgemail.com adresine bir adet eposta göndermek (Başlık ve konu bölümü boş bırakılabilir yada settings yazabilirsiniz) . Ardından bizim eposta kutumuza ayarlar ile ilgili bir eposta geliyor (Bu epostanın gelmesi kısada olsa biraz zaman alabiliyor). Gelen e-postada “click here to re-detect your timezone settings.” bağlantısına tıklıyoruz. Açılan sayfada zaman dilimimiz otomatik olarak doğru bir biçimde Türkiye için UTC +3 olarak ayarlanıyor sadece işlemi onaylamak için alt tarafta email yazan kısıma eposta adresimizi yazıp Set Timezone bağlantısına tıklıyoruz.

Şimdi biraz kullanım şekillerine ve nasıl hatırlatma yapacağımıza bakalım. Örneğin, pazartesi günü bir hatırlatma yapmak istiyorsunuz. Eposta adresi kısmına monday@nudgemail.com yazıyoruz, başlık kısmına size gelecek olan hatırlatma emailinin başlığı konu kısmına ise hatırlatmanız için detaylar. Bu şekilde ayarlarımızı yaptığımızda Pazartesi günü sabah 6:30’da hatırlatma epostası bize gelecektir. Sözü geçmişken nudgemail’in standart eposta gönderim saati 6:30’dur. Bunu değiştirmek isterseniz, nudgetime@nudgemail.com eposta adresine ne zaman hatırlatma emaillerini almak istiyorsanız o saati yazmanız yeterlidir. Saat dilimi AM (Öğleden önce) ve PM (Öğleden sonra) olmak üzeredir, 24 saatlik zaman dilimi kullanılmamaktadır. Özetlemek gerekirse hatırlatma epostalarının öğleden önce saat 9:00’da gelmesini istiyorsak nudgetime@nudgemail.com eposta adresine 9:00AM başlıklı boş bir eposta gönderiyoruz. Eğer öğleden sonra saat 1’de hatırlatmalarımızın gelmesini istiyor isek nudgetime@nudgemail.com eposta adresine 1:00PM başlıklı boş bir eposta gönderiyoruz.

Sizlere günleri sıralı olarak aşağıda veriyor olacağım.
Pazartesi günü için monday@nudgemail.com, Salı günü için tuesday@nudgemail.com, Çarşamba günü hatırlatmaları için wednesday@nudgemail, Perşembe günü için thursday@nudgemail.com, Cuma günleri için friday@nudgemail.com Cumartesi günleri için saturday@nudgemail.com ve son olarak pazar günleri için ise sunday@nudgemail.com.

Aylık hatırlatmalar için kullanılacak eposta adresleri ise aşağıda listelenmiştir:
Ocak ay’ı için january@nudgemail.com,
Şubat ay’ı için february@nudgemail.com,
Mart ay’ı için march@nudgemail.com
Nisan ay’ı için april@nudgemail.com
Mayıs ay’ı için may@nudgemail.com
Haziran ay’ı için june@nudgemail.com
Temmuz ay’ı için july@nudgemail.com
Ağustos ay’ı için august@nudgemail.com
Eylül ay’ı için september@nudgemail.com
Ekim ay’ı için october@nudgemail.com
Kasım ay’ı için november@nudgemail.com
Aralık ay’ı için ise december@nudgemail.com

Daha spesifik komutlara geçiş yapıyoruz. Örneğin, sabah saatlerinde öğleden sonra hatırlatma yapmak için noon@nudgemail.com eposta adresine gönderim yapıyoruz. Yarın için tomorrow@nungemail.com gelecek hafta için nextweek@nudgemail.com gelecek ay için nextmonth@nudgemail.com gelecek sene için ise nextyear@nudgemail.com adresine hatırlatma epostamızı gönderiyoruz.

Biraz daha derinleşiyoruz, örneğin 23 Nisan 2021 için bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Öncelikle Türkiye’de Gün/Ay/Yıl formatını kullanıyoruz. Nudgemail ise Ay/Gün/Yıl formatını standart olarak kullanmaktadır. Biz Gün/Ay/Yıl formatına dönmek için dayfirst@nudgemail.com adresine bir eposta gönderiyoruz artık gönderilerimizi Gün/Ay/Yıl olarak gerçekleştirebiliriz. En başta belirtilen tarihe gönderimi 23042021@nudgemail.com şeklinde hatırlatmamızı yazarak gönderiyoruz ve 23 Nisan 2021 tarihinde nudgemail bize hatırlatmamızı yapacaktır.

Bunların dışında kısaltmalarda kullanabilirsiniz. Örneğin
10nov@nudgemail.com 10 Kasım’da hatırlatma yapacaktır. 21august@nudgemail.com’a göndereceğin gönderi de 21 Ağustos’da size hatırlatmanızı yapacaktır. 05-07-2019@nudgemail.com yada 15/9/2019@nudgemail.com size hatırlatmanızı yazılan tarihlerde yapacaktır.

Zaman belirtelek yapılan hatırlatmalar

Örnekler : Öğleden sonra saat 5:19’da hatırlatma yapmak istiyorsunuz 519pm@nudgemail.com yada 7:13 için hatırlatma yapalım 713pm@nudgemail.com

Şu andan yarım saat sonra için 30m@nudgemail.com bir saat sonra için hatırlatma için 1h@nudgemail.com 5 gün sonrası için 5d@nudgemail.com 7 ay sonrası için 7mo@nudgemail.com eposta adreslerine hatırlatmalarınızı göndermeniz yeterli olacaktır.

Tekrar eden hatırlatmalar

Her saat başı hatırlatılmasını istedikleriniz için hourly@nudgemail.com eposta adresine, günlükleri daily@nudgemail.com eposta adresine göndermeniz yeterli olacaktır.

Aşağıdaki gönderim şekilleri ihtiyacınıza uygun şekilde revize edilmelidir.

Haftalıkları everywednesday@nudgemail.com her Çarşamba günü yada everyfri@nudgemail.com her Cuma günü gönderilecektir. Every’den sonra ingilizce olarak ilgili günü yazmanız yeterlidir.

Aylıklara örnek vermek gerekirse monthly17@nudgemail.com her ayın 17. günü hatırlatacaktır. 17 yerine yazacağını gün her ayın ilgili gününde size hatırlatma yapacaktır.

Son olarak tekrar eden yıllık hatırlatmalara örnek vermek gerekirse yearly3may@nudgemail.com eposta adresine göndereceğimiz hatırlatma her yıl 3 Mayıs tarihinde bize hatırlatılacaktır.

Tekrar eden hatırlatmaları biraz daha detaylı incelemek gerekirse örneğin her gün öğleden önce saat 8:05’de tekrar eden hatırlatma ayarlamak için yazım şeklimiz daily805am@nudgemail.com olmalıdır. Bir başka örnek vermek gerekirse everymonday315pm@nudgemail.com eposta adresine yapacağımız gönderi bize her Pazartesi öğleden sonra 3:15’de bize hatırlatma yapacaktır. Son olarak bir tane de yıllık format için örnek vererek tekrar eden hatırlatmaları sonlandıralım. 1 Aralık 2019 günü öğleden önce 07:35 için bir hatırlatma yapmak istersek hatırlatmamızı göndereceğimiz eposta adresi yearly01dec735am@nudgemail.com olmalıdır.

Örnekleri detaylıca anlattığımı düşünüyorum yine de kafanızda bir soru işareti olursa yorumda belirtirseniz yardımcı olmaya çalışacağım.

Ek Özellikler

Bekletme (Snooze) Özelliği

Erteleme özelliği, Yoğunluk esnasında hatırlatma epostası geldi ve gözden kaçırmak istemiyorsak erteleme yani snooze özelliğini kullanabiliriz. Bunun için yapmamız gereken şey gelen epostada Snooze For’un yanındaki dilimlerden birine tıklamak ve ilgili eposta adresine gönderim yapmak yeterli olacaktır.

Bir diğer snooze özelliği ise snooze@nudgemail.com eposta adresine gönderim yapmaktır. 1 saat sonra size aynı emaili gönderecektir. Eğer 1 saatlik süreyi değiştirmek isterseniz snoozetime@nudgemail.com eposta adresine ne kadar zaman sonra hatırlatmasını istiyorsanız ona göre başlık kısmında belirtip göndermeniz yeterli olacaktır. Örneğin 20 minutes, 20 dakika sonra snooze edilen gönderinin gelmesini sağlayacaktır yada 3 hours snooze ettiğiniz emailin 3 saat sonra gelmesini sağlayacaktır.

Düz metin olarak gönderileri almak

Eğer gönderilerinizi html formatı değilde düz eposta olarak almak isterseniz plain@nudgemail.com eposta adresine gönderim yapmanız yeterli olacaktır. Tekrar html formatında almak için ise noplain@nudgemail.com gönderim yapmanız yeterlidir.

Düzenli hatırlatmalardan birini iptal etmek

Gelen gönderiyi başlık kısmına REMOVE yazarak cevaplamanız yada cevap epostanızın ilk satırına remove yazmanız belirli bir hatırlatmanın iptal olması için yeterli olacaktır.

Durumunuzu sorgulama

Aktif hatırlatmalarınızı görmek için status@nudgemail.com eposta adresine gönderim yapmanız yeterlidir.

Tüm hatırlatmalarınızı silmek için

delete-all@nudgemail.com eposta adresine gönderim yapmanız yeterlidir.

Son 30 gündür gönderilen hatırlatma epostalarını görmek için

history@nudgemail.com eposta adresine gönderim yapmanız yeterlidir.

Geçmişi temizlemek için

delhist@nudgemail.com eposta adresine gönderi gerçekleştirmeniz yeterli olacaktır.

Onay Emaillerini iptal etmek

Her yeni hatırlatmanızda sizin onayınızı isteyen epostalardan bıktıysanız quiet@nudgemail.com adresine gönderim yapmanız yeterlidir. Onaylı duruma getirmek için ise quietoff@nudgemail.com eposta adresine gönderim yapmanız gerekecektir.

Tatil Modu

vacation@nudgemail.com eposta adresine göndereceğiniz eposta ile tüm hatırlatmalarınız sessiz konumunuza alınacaktır. Tatil modunu iptal etmek için vacationoff@nudgemail.com eposta adresine gönderim yapmanız gerekecektir.

Dipnot: Nundgemail hali hazırda eklentili gönderilere destek sağlamamaktadır. Bu sebepten eklentili gönderilerde uyarı alırsınız.

Genel olarak kullanışlı bir to-do list uygulaması olan nudgemaili epostalarını düzenli kontrol eden arkadaşlara tavsiye ediyorum. Ücretsiz olmasına rağmen dilerseniz küçük meblağlar ödeyip nudgemail topluluğuna katkıda bulunabilirsiniz. Bağlantı
üzerinden ödeme seçeneklerini görebilirsiniz.

Bu blog gönderisi bağlantı’da yer alan bilgiler ışığında hazırlanmıştır.

Windows 8.1 Güncelleştirmeler Denetleniyor’da Kalma Sorunu Çözümü

Merhaba arkadaşlar,

Değerli bir dostumun bilgisayarında oluşan sorundan dolayı yeniden kurulum için bilgisayarını bana teslim etti. Windows 8.1’i kurduktan sonra her zaman olduğu gibi güncelleştirmeleri çalıştırdım ancak “Güncelleştirmeler Denetleniyor” ekranı bir türlü değişmiyordu.

Bir kaç kaynaktan araştırma yaptım ancak kalıcı çözümü windows forumlarının ingilizce bir sayfasında buldum.

Güncelleştirmeleri gerçekleştirebilmek için iki tane offline update’e ihtiyacımız var.

İsimleri ;

Windows8.1-KB3173424-x64
Windows8.1-KB3172614-x64

(32 bit Windows kullanıyorsanız 32 bit versiyonunu indirmeniz gerekmektedir.)

Yukarıda belirttiğim dosyaları indirmenizin ardından internet bağlantınızı kesin önce Windows8.1-KB3173424-x64 ardından da Windows8.1-KB3172614-x64 offline güncelleştirme paketlerini yükleyip bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Bilgisayarınız yeniden başladığında güncelleştirmeyi tekrardan aktif edin ve biraz bekleyin sorunun çözüldüğünü göreceksiniz. İlk güncellemelerin görünmesi biraz zaman alabiliyor sabırlı olmanızda fayda var.

Biz 5 Kişiydik

Toprak, rüzgar, güneş, su ve çekirdek.

Herşey çekirdeğin toprağa düşmesiyle başladı. Toprak aldı sahiplendi çekirdek benim dedi, sahiplendi, kimseye vermem dedi. Güneş cevap verdi. Öyle mi dedi ? Yakarım seni o benim dedi. Güneş yaktı toprağı, toprağın mecali kalmadı, kurudukça kurudu. Medet dedi, medet. Rüzgar duydu bu sesi, yağmur bulutlarını aldı getirdi toprağın üstüne yağdırdı yağmuru. Toprak, suyu görünce dışarı yeşil bi filiz verdi. Yeter mi dedi ? Güneş, rüzgar, su yetmez dedi. Filizin yaprakları çıkmaya başladı. Toprak sordu yine yeter mi ? Yetmez dedi Güneş, rüzgar ve su, toprak çiçek açtı. Yine sordu yetmez mi dedi ? Yetmez dedi güneş, Rüzgar ve su. Toprak bu sefer sahiplendiği çekirdekten meyve verdi, adı karpuz. Yine sordu yetmez mi diye ? Yetmez dedi güneş, toprak ve Su. Hepimiz el ele acı çektik karpuzun oluşması için, biraz besleyelim meyvemizi tatlansın dedi. Artık karpuz olmuştu, hepsi amacına ulaşmıştı. Geriye bi çocuğu mutlu etmek kalmıştı. Geldi bi vesile topladı karpuzu dalından, götürdü halciye verdi, halci manava sonra çocuğun babası, çocuğum karpuzu sever alayım dedi. Manav’dan aldı karpuzu eve götürdü, anneler bilir herşeyi karpuz soğursa daha güzel olur dedi ve buzdolabına kattı karpuzu. Karpuz o kadar acıyla yuğrulmuştu ki, buzdolabının soğukluğu onu kendine getirdi. En sonunda anne karpuzu çocuğuna dilimleyip verdi. Şiresi heryerine bulaştı ve çocuk aşık oldu o karpuzun lezzetine her yerde o lezzeti aradı ve sonunda bunların hepsi Allah’dan deyip şükür etti.

Dipnot : Lezzetli karpuz yemek için toprağı 4 yıl dinlendirmek gerekir.

İyi geceler olsun

Mantık Hatası ? Hata mıdır ?

Bu gün biraz felsefeyi kurcalayalım.

Fıçının içinde yaşayan diyojen’in tek mal varlığının tası olduğu, çocukların elleriyle su içtiğini gördüğünde elindeki tasıda attığı söylenmekte, ancak asıl onu bağlayan fıçının altında yaşamaya devam etmekteydi?

Soru ?
Diyojen’in sorunu tası mıydı, yoksa fıçısımıydı ? yada diyojen’in kendisi miydi ?

Hadi tartışalım arkadaşlar, dostlar, yeni hepimiz.